Amaç ve Hedefleri

Amaç ve Hedefleri

Sporun birleştirici gücünden daha verimli şekilde faydalanıp Türkiye’ye uygulayacağımız halı saha ligleri ile tüm halı saha sporcularına lisans verilerek işin daha disiplinli ve daha sağlıklı olmasını sağlayacağız. Hedefi olan bir sistemde 14 milyon kişiye daha bilinçli spor yaptırarak kalıcı ve kötü alışkanlıklarından uzaklaştırıp hayatlarına heyecan ve sağlık katacağız

Hedefimiz Türkiye’deki tüm halı saha işletmelerinin Belediyelerle işbirliği yaparak halı sahaların kayıtlarını yapmak ve denetlemek  sporculara daha sağlıklı ortamlar hazırlamak ve her halı saha oyuncusuna lisans çıkarıp sağlık sigortası yaparak  profesyonel hale getirmektir.  Dünyada tek olmak ve  dünyaya örnek olmak için ÇALIŞIYORUZ.

Halı sahalarda profesyonellik için çıktığımız bu yolda yapacağımız çalışmada Türkiye’de halı sahalarda oynayan 2milyon halı saha takımının dernekleşmesini sağlayarak spora ilgiyi arttıracağız.

81 ilimizde ortalama 20.000 halı saha  faaliyettedir. Bir insanın haftada bir kere halı sahada spor yaptığını düşünelim. Bir halı sahada  haftada en az 50 saat maç yapılmaktadır. Takımların 7şer kişi oynandığını düşünürsek 1 saatte 14 kişi, bir haftada 700 kişi spor yapmaktadır. 20.000 halı sahada ise bir haftada 14 milyon kişi spor yapmaktadır.

 Şuanda spor bakanlığımızda  Türkiye geneli TOPLAM LİSANSLI SPORCU SAYISI (SGM+TFF+MEB+Spor Kartı) 8.574.432’dir.

Halı Saha Futbol Federasyonu sayesinde bu rakam ortalama 22.574.432 ye ulaşacaktır.

Halı saha takımlarının dernekleşmesi ile birçok antrenör, teknik adam, masör ,malzemeci, vb.  ekmek parası kazanacak ve yapacağımız sosyal sorumluluk projeleri ile Türkiye’de büyük bir dostluk ve kardeşliğe imza atacağız. Türkiye’ye katacağımız bu eşsiz heyecanla her yaştan insan  spor aşkını yaşayacak ve içinde uhde kalmış yeteneğini gösterme imkanı bulacaktır.

Halı sahada  sporun vatandaşlarımızca vazgeçilmez bir yaşam biçimi olarak benimsenmesini sağlayarak, geniş kitlelere ulaştırmak, alışkanlıklarının değişmesine katkıda bulunmak ve bu amaçla sporun alt yapısının oluşturulmasını sağlayarak,  bu insanların spor alanında ulusal ve uluslararası seviyede daha başarılı hale gelebilmesi ve bu başarıların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla spor eğitimine daha fazla önem verilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Her yaştaki vatandaşımıza beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin önemini anlatmak, sporu sevmelerini ve serbest zamanlarında spor yapmalarını sağlamak, sporcu sayımızı arttırmak ve bu amaçla sporcularımıza bilimsel eğitim programları dâhilinde eğitim görmüş nitelikte antrenörler temin ederek gelişmelerini desteklemek, Türk sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu sayısının artırılması ve sporla ilgili bütün kaynakların en etkili şekilde devreye sokulması için gerçek ve tüzel kişilerce özel beden eğitimi ve tesisler kurulması ve bu tesislerin işletilmesi, akademik kurumlarla işbirliği içinde yeni projeleri hayata geçirmek, engelli yurttaşlarımızın spor hizmetlerinden ve faaliyetlerinden daha çok yararlanmaları için tesis, araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve organizasyon sayısını artırmak, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olan toplumda spor yapma bilincini artırmak istiyoruz.